Raksti

Kas patiesībā nogurdina mammas?

Kā apkārtējiem šķiet, kas nogurdina mammas: Mājasdarbi, uzkopšana, tīrīšana. Ēst gatavošana, iepirkšanās. Bērnu nodarbināšana un izklaidēšana. Garlaicība. Nekā nedarīšana. Kas patiesībā nogurdina mammas: Neparūpēšanās…