Pasākums

Tikšanās ar Vitu Kalniņu Liepājā

Oktobrī iznāca Ģimenes psiholoģijas centra “Līna” vadītājas, psihoterapeites Vitas Kalniņas grāmata “Pirmās attiecības cilvēka dzīvē” un daudzi lasītāji to jau atzinuši kā “obligāto literatūru”…